Công ty chúng tôi

Kế hoạch trung hạn

Kế hoạch trung hạn "Plan 2020": Quan trọng

Giai đoạn đưa JCB vào con đường tăng trưởng bền vững mới đồng thời củng cố và phát triển các hoạt động kinh doanh

Những chiến lược cơ bản

 • Củng cố cơ sở doanh thu chiến lược

 • Đương đầu với thách thức về phát triển và chuyển đổi kinh doanh

 • Tạo ra nền tảng kinh doanh tinh gọn hơn, hiệu quả hơn và có khả năng thích ứng

Chiến lược công ty cơ bản

 • Củng cố cơ sở doanh thu ở Nhật Bản bằng cách khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt

 • Củng cố cơ sở doanh thu quốc tế tập trung vào châu Á

 • Phát triển các mô hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ thông qua thiết kế kinh doanh từ quan điểm của khách hàng

 • Xây dựng cơ sở hạ tầng quản lý và công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hỗ trợ phát triển kinh doanh

 • Xây dựng các hệ thống linh hoạt phản ứng nhanh với thay đổi

Chiến lược công ty cơ bản

Số liệu thống kê chính

CHỦ THẺ JCB

(Đơn vị: Triệu)

CHỦ THẺ JCB

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH HÀNG NĂM CỦA JCB

(Đơn vị: Tỉ đô la Mỹ)

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH HÀNG NĂM CỦA JCB

 • *

  "Chủ thẻ" bao gồm các sản phẩm thanh toán liên quan khác.

 • *

  Doanh số giao dịch chính thức thường niên của JCB được tính theo đồng Yên Nhật và được chuyển đổi sang đồng Đô la Mỹ. Bao gồm ước tính.

 • *

  Số lượng chủ thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ tính từ cuối tháng 3.

 • *

  Khối lượng giao dịch hàng năm được tính từ tháng 4 năm trước đến tháng 3 năm sau.