Nhận giảm giá trên Agoda với JCB

Nhận giảm giá trên Agoda với JCB

Tổng quát về chương trình

Agoda cung cấp dịch vụ đặt phòng trước ở hơn 1 triệu khách sạn trên toàn thế giới. Thanh toán bằng thẻ JCB của bạn để nhận giảm giá đến 8% ở các khách sạn nhất định! Hãy đảm bảo bạn đặt phòng trước từ Trang chương trình Agoda × JCB ở liên kết bên dưới để nhận giảm giá.

Triển khai chương trình

Từ 16/03/2018 đến 31/08/2018
(Thời gian lưu trú: Từ 16/03/2018 đến 30/11/2018)

Cửa hàng đối tác

Cửa hàng đối tác

Giải thưởng và phần thưởng của chương trình

Giải thưởng và phần thưởng của chương trình

Các loại thẻ được áp dụng

Credit Card

Debit Card

Prepaid Card

Luồng tham gia

Thực hiện đặt phòng trên internet:

 • 1

  Truy cập trang chương trình Agoda × JCB ở liên kết bên dưới.

 • 2

  Tìm khách sạn của bạn và thực hiện đặt phòng.

 • 3

  Nhập số thẻ JCB của bạn vào trang thanh toán.

 • 4

  Khi bạn nhập số thẻ JCB, số tiền hiển thị là số tiền đã được giảm giá. Kiểm tra để chắc chắn số tiền chính xác và thực hiện thanh toán.

Trang chương trình Agoda × JCB

Lưu ý

 • Những khách sạn và phòng có biểu tượng "Promotion" đủ điều kiện để giảm giá.

 • Giảm giá chỉ áp dụng cho tiền phòng, không áp dụng cho thuế, phí dịch vụ hoặc các phí khác.

 • Không thể đổi thành các sản phẩm khác hoặc tiền mặt, trừ khi được trình bày rõ ràng.

 • Không thể kết hợp với các giảm giá, chương trình, đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt khác.

 • Dịch vụ đặt phòng trước "Book Now & Pay at Hotel" không đủ điều kiện để giảm giá.

 • Chương trình này có thể thay đổi mà không báo trước và tùy vào các điều kiện của nhà cung cấp.

 • Trang Agoda được quản lý bởi Agoda Company Pte. Ltd., một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập trên cơ sở luật pháp của Singapore và được đăng ký với Cơ quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp Singapore, số đăng ký 200506877R. Hãy chắc chắn bạn đã đọc các điều khoản và điều kiện trước khi thực hiện giao dịch.