Bicester Village Shopping Collection: Trải nghiệm mua sắm đáng nhớ

Bicester Village Shopping Collection: Trải nghiệm mua sắm đáng nhớ

Tổng quát về chương trình

Hãy nhấp vào liên kết sau để xem những lợi ích độc quyền mà tất cả chủ thẻ JCB có thể tận hưởng tại Bicester Village (Vương quốc Anh), La Vallée Village (Pháp), Las Rozas Village và La Roca Village (Tây Ban Nha), Fidenza Village (Ý), và Ingolstadt Village và Wertheim Village (Đức), cũng như mua sắm miễn thuế nếu bạn là người đang đi du lịch từ ngoài Liên minh châu Âu.

Triển khai chương trình

Từ 01/04/2021 đến 31/03/2022

Giải thưởng và phần thưởng của chương trình

Hãy nhấp vào phần sau để xem tất cả chi tiết về ưu đãi.

Dành cho chủ thẻ tiêu chuẩn

Dành cho chủ thể cao cấp (bao gồm chủ thẻ Gold và Platinum và cao hơn)

Các loại thẻ được áp dụng

Credit Card

Debit Card

Prepaid Card

Lưu ý

  • Tất cả thông tin cùng điều khoản và điều kiện có trên các liên kết đã cung cấp. Vui lòng lưu ý rằng một số ưu đãi cần được đặt trước.

  • Áp dụng cho tất cả chủ thẻ thương hiệu JCB.

  • Quà tặng có thể thay đổi.

  • Một số cửa hàng không đủ điều kiện áp dụng.