[Dành riêng cho chủ thẻ JCB hạng vàng và cao hơn] Giảm giá đặc biệt tại The Mall Luxury Outlets

[Dành riêng cho chủ thẻ JCB hạng vàng và cao hơn] Giảm giá đặc biệt tại The Mall Luxury Outlets

Tổng quát về chương trình

Chủ thẻ JCB hạng vàng hoặc cao hơn có thể nạp "my LUXURY wallet" bằng các ưu đãi đặc biệt, các chương trình giảm giá khi bạn xuất trình giấy tờ này và đăng ký tại Sảnh đón khách trong The Mall Luxury Outlets ở Florence hoặc Sanremo.

 • *

  Bạn sẽ cần xuất trình hộ chiếu của bạn khi đăng ký.

Nhấp vào đây để biết thêm về The Mall Luxury Outlets [Chỉ có tiếng Anh]

Triển khai chương trình

Từ 08/01/2021 đến 31/12/2021

Các thẻ đủ điều kiện để tham gia chương trình này

Chủ thẻ JCB Hạng vàng, Hạng bạch kim hoặc cao hơn

Giải thưởng và phần thưởng của chương trình

Giải thưởng và phần thưởng của chương trình

Lưu ý

 • Chương trình này dành cho tất cả công ty phát hành thẻ thương hiệu JCB.

 • Một số thẻ không đủ điều kiện để nhận my LUXURY wallet.

 • Thẻ trả trước JCB và các thẻ nhất định khác không đủ điều kiện để tham gia chương trình này.

 • Một số cửa hàng và sản phẩm không đủ điều kiện tham gia

 • Chỉ những khách hàng đã đăng ký với The Mall Luxury Outlets mới có thể sử dụng ưu đãi này.

 • Không thể sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào khác.

 • Trong thời hạn áp dụng chương trình, ưu đãi chỉ có hiệu lực mỗi tháng một lần cho một người.

 • Sản phẩm được mua trước khi cấp "my LUXURY wallet" không đủ điều kiện để tham gia ưu đãi đặc biệt này.

 • Khách hàng phải đăng ký bằng thẻ JCB của chủ thẻ chính. Chỉ số tiền thanh toán bằng thẻ JCB của chủ thẻ chính mới được tính.