Ưu đãi giảm từ 10% tại Dunkin' Donuts

Ưu đãi giảm từ 10% tại Dunkin' Donuts

Tổng quát về chương trình

Khách hàng tham gia chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ JCB tại cửa hàng sẽ được hưởng ưu đãi giảm 10% sau VAT

Triển khai chương trình

Từ 02/10/2017 đến 02/10/2018

Các loại thẻ được áp dụng

Credit Card

Debit Card

Prepaid Card

  • *

    Tất cả thẻ JCB đều có thể sử dụng chương trình ưu đãi này.

Lưu ý

  • Quý khách chỉ được giảm giá khi thanh toán bằng thẻ JCB.

  • Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại cửa hàng

  • Dunkin' Donuts có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung khuyến mại.

  • Không áp dụng đồng thời cùng chương trình ưu đãi khác.