Tiết kiệm bằng thẻ JCB tại các cửa hàng điện máy và đồ gia dụng lớn nhất Nhật Bản!

Tiết kiệm bằng thẻ JCB tại các cửa hàng điện máy và đồ gia dụng lớn nhất Nhật Bản!

Chi tiết ưu đãi

Nhận khoản miễn thuế 10% và 5% giảm giá từ JCB khi chi tiêu bẳng thẻ JCB tại các cửa hàng đồ điện tử và thiết bị gia dụng miễn thuế tại Nhật Bản!

Thời gian diễn ra chương trình

Từ 01/04/2020 đến 31/03/2021

Lưu ý

  • Tất cả các thẻ JCB trừ những thẻ được phát hành tại Nhật đều đủ điều kiện.

  • Phải thanh toán bằng thẻ JCB.

  • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu mua hàng miễn thuế tại Nhật Bản. Vui lòng hỏi nhân viên của cửa hàng đối tác hoặc xem trang chủ để biết thêm thông tin.

  • Một số sản phẩm phải đóng thuế 8%. Để biết thêm thông tin về miễn thuế, vui lòng hỏi nhân viên cửa hàng.

  • Các điều kiện nhận ưu đãi đặc biệt có thể khác nhau tùy theo cửa hàng. Vui lòng hỏi nhân viên cửa hàng trước khi mua.

  • Không thể kết hợp với các ưu đãi đặc biệt khác.

  • Không bao gồm rượu, mỹ phẩm, các loại sản phẩm đặc biệt khác. Vui lòng hỏi nhân viên cửa hàng trước khi mua.

  • Vui lòng kiểm tra để đảm bảo giảm giá được áp dụng tại thời điểm thanh toán. Không thể áp dụng giảm giá sau khi thanh toán.

  • Không thể chuyển nhượng hoặc bán cho người khác.

  • JCB không chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến ưu đãi này.

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu miễn thuế [Chỉ có tiếng Anh]