Tiết kiệm bằng thẻ JCB tại các cửa hàng điện máy và đồ gia dụng lớn nhất Nhật Bản!

Tiết kiệm bằng thẻ JCB tại các cửa hàng điện máy và đồ gia dụng lớn nhất Nhật Bản!

Chi tiết ưu đãi

Nhận khoản miễn thuế 8% và 5% giảm giá từ JCB khi chi tiêu bẳng thẻ JCB tại các cửa hàng đồ điện tử và thiết bị gia dụng miễn thuế tại Nhật Bản!

Thời gian diễn ra chương trình

Từ 01/04/2017 đến 31/03/2019

Cửa hàng đối tác

Cửa hàng đối tác Sofmap Co., Ltd. BIC CAMERA INC. Kojima Co., Ltd. EDION Corporation Joshin YAMADA-DENKI Co.,Ltd. BEST DENKI CO.,LTD.

Lưu ý

  • Tất cả các thẻ JCB trừ những thẻ được phát hành tại Nhật đều đủ điều kiện.

  • Phải thanh toán bằng thẻ JCB.

  • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu mua hàng miễn thuế tại Nhật Bản. Vui lòng hỏi nhân viên của cửa hàng đối tác hoặc xem trang chủ để biết thêm thông tin.

  • Các điều kiện nhận ưu đãi đặc biệt có thể khác nhau tùy theo cửa hàng. Vui lòng hỏi nhân viên cửa hàng trước khi mua.

  • Không thể kết hợp với các ưu đãi đặc biệt khác.

  • Không bao gồm rượu, mỹ phẩm, các loại sản phẩm đặc biệt khác. Vui lòng hỏi nhân viên cửa hàng trước khi mua.

  • Vui lòng kiểm tra để đảm bảo giảm giá được áp dụng tại thời điểm thanh toán. Không thể áp dụng giảm giá sau khi thanh toán.

  • Không thể chuyển nhượng hoặc bán cho người khác.

  • JCB không chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến ưu đãi này.

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu miễn thuế [Chỉ có tiếng Anh]