Giảm 5% tại các CỬA HÀNG MIỄN THUẾ trong sân bay quốc tế Kansai

Giảm 5% tại các CỬA HÀNG MIỄN THUẾ trong sân bay quốc tế Kansai

Thông tin chi tiết về ưu đãi đặc biệt

Mua sắm với thẻ JCB tại các CỬA HÀNG MIỄN THUẾ trong sân bay quốc tế Kansai và trình phiếu giảm giá để được giảm 5%. Chương trình giảm giá chỉ áp dụng tại các cửa hàng ở nhà ga 1 của sân bay quốc tế Kansai.

 • *

  *Phải trình phiếu giảm giá trước khi mua hàng với thẻ JCB.
  Nếu mã vạch của phiếu giảm giá hiển thị trên điện thoại di động, mã vạch đó phải rõ ràng và đầy đủ.
  Bạn có thể không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi đặc biệt nếu phiếu giảm giá không hiển thị hoặc không thể đọc được từ màn hình di động của bạn.

 • *

  Không thể kết hợp với các chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

 • *

  Không bao gồm một số mặt hàng. (Một số loại thực phẩm nhất định, v.v.)

 • *

  Thời hạn áp dụng chương trình có thể thay đổi mà không thông báo trước.

 • *

  Việc lựa chọn mặt hàng sẽ khác nhau tùy theo cửa hàng. Vui lòng kiểm tra với nhân viên cửa hàng để biết thông tin chi tiết.

Thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt

Từ 1/4/2018 đến 31/3/2019

Phiếu giảm giá

Phiếu giảm giá đặc biệt 5%

Phiếu giảm giá

Các cửa hàng tham gia chương trình

Bạn có thể tận hưởng chiết khấu tại các CỬA HÀNG MIỄN THUẾ trong sân bay quốc tế Kansai và các cửa hàng miễn thuế Les Cosme tại nhà ga 1.

tên cửa hàng Giờ làm việc
CỬA HÀNG MIỄN THUẾ trong sân bay quốc tế Kansai - Cửa hàng chính phía Bắc Thứ 4, Thứ 5, Chủ nhật: 4:00 sáng - 0:00 đêm (đêm khuya)
Thứ 2, Thứ 7: 5:45 sáng - 0:00 đêm (đêm khuya)
Thứ 5, Thứ 6: 7:00 sáng - 0:00 đêm (đêm khuya)
CỬA HÀNG MIỄN THUẾ trong sân bay quốc tế Kansai - Cửa hàng chính phía Nam 7:00 sáng - 0:00 đêm (đêm khuya)
Cửa hàng miễn thuế Les Cosme 7:00 sáng - 0:00 đêm (đêm khuya)
CỬA HÀNG MIỄN THUẾ trong sân bay quốc tế Kansai - Cửa hàng cánh phía Nam 7:00 SÁNG - 0:15 SÁNG
CỬA HÀNG MIỄN THUẾ trong sân bay quốc tế Kansai - Cửa hàng tại cổng cánh phía Nam 7:00 SÁNG - 0:15 SÁNG
CỬA HÀNG MIỄN THUẾ trong sân bay quốc tế Kansai - Cửa hàng cánh phía Bắc 7:00 SÁNG - 11:10 TỐI

Vui lòng xem bên dưới để biết thêm chi tiết về các cửa hàng.

CỬA HÀNG MIỄN THUẾ trong sân bay quốc tế Kansai [Chỉ có tiếng Anh]

Lưu ý

Ưu đãi đặc biệt này áp dụng cho tất cả các thẻ được phát hành bởi các công ty có thương hiệu JCB. Thẻ JCB được phát hành tại Nhật Bản không đủ điều kiện tham gia chương trình.

 • Bạn phải mua hàng bằng thẻ JCB.

 • Phải đảm bảo chiết khấu được áp dụng tại thời điểm mua hàng.

 • Bạn có thể phải xuất trình thẻ lên máy bay để kiểm tra.

 • Không được chuyển nhượng hoặc bán lại các quyền sử dụng ưu đãi này.

 • JCB không chịu trách nhiệm về những trường hợp tranh chấp liên quan đến ưu đãi đặc biệt này.

 • JCB có quyền hợp pháp đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn về cách diễn giải.