Chương trình giảm giá DU LỊCH KHÔNG HÀNH LÝ ở Nhật Bản

Chương trình giảm giá DU LỊCH KHÔNG HÀNH LÝ ở Nhật Bản

Thông báo quan trọng

Giảm giá đặc biệt trong thời gian giới hạn

Giới thiệu ưu đãi đặc biệt giới hạn thời gian dành cho chủ thẻ JCB!
Hãy tận hưởng phiếu giảm giá khi bạn đến Nhật bản!

Chi tiết giảm giá: GIẢM 20%
Mã giảm giá: jcblft20
Thời gian áp dụng chương trình: 25/01/2020-21/03/2020

Tổng quát về chương trình

Bạn muốn khám phá đất nước Nhật Bản ngay khi bạn đến nơi, bạn muốn hành lý được chuyển thẳng từ sân bay đến khách sạn hay bạn muốn chuyển hành lý từ khách sạn hiện tại đến khách sạn tiếp theo? Chương trình DU LỊCH KHÔNG HÀNH LÝ cung cấp cho bạn mọi cách thức để tận hưởng chuyến đi đến Nhật Bản.
Nhập mã phiếu giảm giá dành riêng cho chủ thẻ JCB và nhận giảm giá khi bạn thanh toán cho chương trình DU LỊCH KHÔNG HÀNH LÝ bằng thẻ JCB!

Triển khai chương trình

Từ 01/04/2018 đến 31/03/2020

Cách tham gia

 • Nhập thông tin đặt vé trên trang DU LỊCH KHÔNG HÀNH LÝ.

 • Trên màn hình thanh toán, nhập mã Phiếu giảm giá JCB:
  Mã phiếu giảm giá 10%: jcblft102019 (01/07/2019 - 31/03/2020)

 • Nhập thông tin thẻ JCB và khoản giảm giá 10% sẽ được khẩu trừ khỏi số tiền. Kiểm tra thông tin và hoàn tất đặt vé. Bạn sẽ nhận được email xác nhận.

 • Đem email xác nhận và thẻ JCB đến quầy được chỉ định vào ngày bạn đặt vé. Khi bạn hoàn tất nộp đơn dịch vụ giao hành, hệ thống sẽ tự động xử lý thanh toán.

DU LỊCH KHÔNG HÀNH LÝ

Lưu ý

 • Ưu đãi áp dụng cho tất cả các thẻ JCB, ngoại trừ thẻ phát hành tại Nhật Bản.

 • Ưu đãi giới hạn cho các chủ thẻ JCB.

 • Phải thanh toán bằng thẻ JCB.

 • Ưu đãi áp dụng cho hai cỡ hành lý sau:
  Cỡ S: Chiều cao + chiều rộng + chiều dài không quá 120 cm, trọng lượng không quá 15 kg.
  Cỡ L: Chiều cao + chiều rộng + chiều dài không quá 160 cm, trọng lượng không quá 25 kg.

 • Chỉ có thể sử dụng giảm giá này để đặt vé trên trang DU LỊCH KHÔNG HÀNH LÝ. Không thể sử dụng cùng với các phiếu giảm giá và ưu đãi đặc biệt khác.

 • Sau khi nhập mã phiếu giảm giá, hãy xác nhận rằng khoản giảm giá đã được áp dụng trước khi đặt hàng.

 • Hãy chắc chắn bạn nhập đúng cỡ hành lý khi đặt vé. Vui lòng lưu ý rằng nếu kích cỡ thực khác với kích cỡ đặt vé, bạn sẽ cần điền vào đơn xin mới và bạn sẽ bị tính phí thông thường.

 • Vui lòng kiểm tra để đảm bảo khoản giảm giá được áp dụng khi thanh toán.

 • Không thể đổi phiếu giảm giá này thành tiền mặt.

 • Chương trình DU LỊCH KHÔNG HÀNH LÝ do JTB Corp. thiết kế và Dịch vụ chuyển hành lý do Yamato Transport cung cấp. JCB không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất, thiệt hại hoặc giao hành lý trễ.

 • Hãy chắc chắn bạn đã đọc lưu ý trên trang DU LỊCH KHÔNG HÀNH LÝ trước khi đặt vé.

 • JCB có quyền hợp pháp đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn về cách diễn giải.

 • Thông tin này chính xác kể từ Tháng 12 năm 2019.