Giảm 5% tại các cửa hàng bách hóa MARUI!

Giảm 5% tại các cửa hàng bách hóa MARUI!

Thông tin chi tiết về ưu đãi đặc biệt

Mua sắm với thẻ JCB tại các cửa hàng của MARUI để được giảm 5% cho đơn hàng của bạn (không bao gồm thuế).
Bạn cũng có thể được hoàn thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện.

【Tiết kiệm nhiều hơn!】
Ưu đãi sẵn có trong suốt chương trình MARUI SPARKLING SALE và các khuyến mãi khác.

Thông tin chi tiết về ưu đãi đặc biệt

Thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt

Từ 1/7/2017 đến 30/6/2019

Lưu ý

Chương trình áp dụng cho tất cả các thẻ JCB, ngoại trừ thẻ phát hành tại Nhật Bản.

  • Bạn phải thanh toán bằng thẻ JCB.

  • Một số sản phẩm không được bao gồm trong chương trình. Vui lòng hỏi nhân viên cửa hàng.

  • Không thể kết hợp với các ưu đãi đặc biệt khác do các ngân hàng hoặc các thương hiệu thẻ khác cung cấp.

  • Vui lòng kiểm tra để đảm bảo chiết khấu được áp dụng khi thanh toán.

  • Không bao gồm các giao dịch trực tuyến.

  • Không được phép chuyển nhượng hoặc bán lại các quyền sử dụng ưu đãi này cho người khác.

  • JCB không chịu trách nhiệm về những trường hợp tranh chấp liên quan đến ưu đãi này.

  • JCB có quyền hợp pháp đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn về cách diễn giải.

Các cửa hàng bách hóa MARUI

Các cửa hàng bách hóa MARUI [Chỉ có tiếng Anh]