JCB × Cửa hàng bách hóa Takashimaya - Nhận Thẻ quà tặng trị giá đến 50.000 Yên!

JCB × Cửa hàng bách hóa Takashimaya - Nhận Thẻ quà tặng trị giá đến 50.000 Yên!

Thông báo quan trọng

Vui lòng xem các cửa hàng đối tác mới dưới đây.
Cửa hàng đối tác mới:
Cửa hàng Takashimaya Osaka
Cửa hàng Takashimaya Kyoto

Để biết thêm thông tin, vui lòng hỏi tại các cửa hàng đối tác.

Tổng quát về chương trình

Mua sắm tại Cửa hàng bách hóa Takashimaya bằng thẻ JCB và nhận Thẻ quà tặng trị giá 1.000 yên cho mỗi 25.000 yên thanh toán trong ngày (chưa bao gồm thuế), tối đa Thẻ quà tặng 50.000 yên (khi thanh toán 1.250.000 yên trong ngày). Không giới hạn số lần bạn có thể tận hưởng ưu đãi này trong thời hạn áp dụng chương trình.

 • *

  Cửa hàng đối tác: Shinjuku, Osaka, Kyoto

Tiết kiệm nhiều hơn nữa!
Cửa hàng bách hóa Takashimaya cung cấp khoản giảm 5% cho du khách quốc tế đến Nhật Bản. Hãy chắc chắn bạn tận dụng ưu đãi này! Truy cập trang web của Cửa hàng bách hóa Takashimaya để biết thêm thông tin.

 • *

  Không bao gồm một số nhãn hiệu và sản phẩm.

Thẻ mua sắm của Cửa hàng bách hóa Takashimaya [Chỉ có tiếng Anh]

Triển khai chương trình

Từ 01/02/2019 đến 31/01/2020

Cửa hàng đối tác

Cửa hàng Takashimaya Shinjuku

Quầy hoàn thuế
Vị trí: Tòa nhà chính, tầng 11
Giờ hoạt động: 10:00 sáng - 8:00 tối

 • *

  Giờ hoạt động có thể thay đổi tùy ngày.

Có sẵn 4.800 Thẻ quà tặng.

 • *

  Chương trình sẽ kết thúc khi hết giải thưởng.

Cửa hàng Takashimaya Osaka
Ngày bắt đầu khuyến mãi: 1 tháng 4

Quầy hoàn thuế
Vị trí: Tầng 7
Giờ hoạt động: 10:00 sáng - 8:00 tối; Mở cửa đến 8:30 tối vào Thứ 6 và Thứ 7.

Có sẵn 8.000 Thẻ quà tặng.

 • *

  Chương trình sẽ kết thúc khi hết giải thưởng.

Cửa hàng Takashimaya Kyoto
Ngày bắt đầu khuyến mãi: 1 tháng 4

Quầy hoàn thuế
Vị trí: Tầng 1
Giờ hoạt động: 10:00 sáng - 8:00 tối

Có sẵn 3.000 Thẻ quà tặng.

 • *

  Chương trình sẽ kết thúc khi hết giải thưởng.

Cách tham gia

 • 1

  Thanh toán bằng thẻ JCB khi mua sắm tại cửa hàng đối tác và giữ lại hóa đơn thanh toán thẻ.

 • 2

  Đi đến Quầy hoàn thuế của cửa hàng bạn ghé cùng các mặt hàng được liệt kê dưới đây để nhận khoản giảm giá và Thẻ quà tặng.

  • Ưu đãi được in hoặc màn hình hiển thị ưu đãi này.

  • Hộ chiếu của bạn.

  • Thẻ JCB và các hóa đơn thẻ vào cùng ngày bạn nhận ưu đãi.

 • 3

  Bạn sẽ nhận Thẻ quà tặng và hoàn thuế cùng lúc.

  • *

   Giá trị của Thẻ quà tặng bạn nhận tùy thuộc vào số tiền bạn thanh toán (chưa bao gồm thuế) cho những mặt hàng đủ điều kiện miễn thuế.

  • *

   Khoản tiền bạn chi phải đáp ứng tất cả yêu cầu miễn thuế khác để áp dụng cho chương trình này. Để biết thêm thông tin về miễn thuế, vui lòng hỏi tại Quầy hoàn thuế của Takashimaya hoặc truy cập trang web của Cửa hàng bách hóa Takashimaya.

  Thông tin khác về quy trình hoàn thuế của Cửa hàng bách hóa Takashimaya có ở đây [Chỉ có tiếng Anh]

  Tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản (Japan National Tourism Organization) [Chỉ có tiếng Anh]

Lưu ý

 • Tất cả thẻ JCB đều đủ điều kiện, trừ những thẻ được phát hành ở Nhật Bản.

 • Bạn phải thanh toán bằng thẻ JCB.

 • Bạn có thể kết hợp các hóa đơn mua hàng trong cùng ngày.

 • Chỉ giao dịch mua tại các cửa hàng đối tác mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi này. Giao dịch mua trực tuyến không đủ điều kiện.
  Không thể sử dụng giao dịch mua được thực hiện tại một cửa hàng đối tác để đổi phần thưởng tại cửa hàng đối tác khác.

 • Nếu bạn trả lại bất kỳ mặt hàng đã mua nào, bạn cũng phải trả lại Thẻ quà tặng.

 • Giao dịch mua tại một số cửa hàng trong các cửa hàng đối tác không đủ điều kiện tham gia ưu đãi này. Để biết chi tiết, vui lòng hỏi nhân viên trước khi mua.

 • Ưu đãi này không thể được sử dụng cùng với bất kỳ chương trình hoàn tiền nào khác tại Takashimaya.

 • Không thể chuyển quyền đối với ưu đãi này cho người khác hoặc đổi ưu đãi này thành tiền mặt.

 • Thông tin này chính xác tính đến tháng 1 năm 2019 và có thể thay đổi mà không thông báo trước.

 • JCB không chịu trách nhiệm về tranh chấp liên quan đến ưu đãi này.