Universal Studios Japan™
Tiết kiệm mua sắm!

Universal Studios Japan™ Tiết kiệm mua sắm!

Tổng quát về chương trình

Nhận giảm giá 500 yên khi thanh toán ít nhất 6.666 yên (bao gồm thuế) bằng thẻ JCB và trình phiếu giảm giá ở bất kỳ cửa hàng nào ở Universal Studios Japan™.

Triển khai chương trình

Từ 01/04/2018 đến 31/03/2019

Cách tham gia

Nhấp vào đây để tải xuống phiếu giảm giá và trình phiếu khi bạn thanh toán.

 • *

  Có thể chấp nhận ảnh chụp ưu đãi này trên màn hình thiết bị di động.

Phiếu giảm giá [Chỉ có tiếng Anh] (617KB)

Lưu ý

 • Tất cả thẻ JCB đều đủ điều kiện, trừ những thẻ được phát hành ở Nhật Bản.

 • Bạn phải thanh toán với JCB.

 • Không thể kết hợp với các giảm giá khác.

 • Vui lòng kiểm tra để chắc chắn khoản giảm giá được áp dụng vào thời điểm thanh toán. Không thể áp dụng giảm giá sau khi thanh toán.

 • Có hiệu lực trong thời gian ở trên.

 • Một số xe hàng có thể không chấp nhận thanh toán bằng thẻ.

 • Giảm giá một lần/người/ngày.

 • Số lượng khách hàng đủ điều kiện nhận giảm giá hạn chế. Ai đến trước sẽ được hưởng ưu đãi trước.

 • Không thể đổi phiếu giảm giá thành tiền mặt, chuyển hoặc bán phiếu, kể cả cho mục đích phi thương mại.

 • Phiếu giảm giá mất hiệu lực nếu nó đã được đổi thành tiền mặt, được chuyển hoặc bán.

 • JCB không chịu trách nhiệm về những trường hợp tranh chấp liên quan đến ưu đãi này.

Xem file PDF.

Để xem file PDF, bạn cần phải cài đặt phần mềm Adobe Reader (miễn phí).
Vui lòng click vào biểu tượng bên phải và tải phần mềm Adobe Reader mới nhất để xem file.