Chương trình giảm giá JCB × WATAMI

Chương trình giảm giá JCB × WATAMI

Tổng quát về chương trình

Trình phiếu giảm giá và thanh toán bằng thẻ JCB tại WATAMI để nhận giảm giá 10%.

  • *

    Phiếu giảm giá dành cho tất cả chủ thẻ JCB (trừ thẻ được cấp ở Nhật Bản).

Thời gian ưu đãi đặc biệt có hiệu lực

Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

Khách sạn tham gia

Good at Japanese Dining Watami, Katarai-dokoro Za Watami, Sandaime Torimero, Miraizaka.

Good at Japanese Dining Watami

和民

Katarai-dokoro Za Watami

語らい処
「坐・和民」

Sandaime Torimero

三代目
鳥メロ

Miraizaka

ミライザカ

phiếu giảm giá

phiếu giảm giá

Các thẻ đủ điều kiện để tham gia chương trình này

Ưu đãi áp dụng cho tất cả các ngân hàng phát hành thẻ có thương hiệu JCB. Thẻ JCB được phát hành tại Nhật Bản không đủ điều kiện tham gia chương trình.

Lưu ý

  • Không thể sử dụng trong giờ ăn trưa.

  • Chỉ một phiếu giảm giá mỗi nhóm.

  • Nếu bạn trình mã vạch phiếu giảm giá trên thiết bị di động, vui lòng đảm bảo mã rõ ràng. Bạn có thể không nhận được ưu đãi đặc biệt này nếu không trình phiếu giảm giá hoặc mã trên màn hình di động mờ.

  • Bạn phải thanh toán bằng thẻ JCB.

  • Không thể quy đổi thành tiền mặt. Không cho phép thay đổi.

  • Không kết hợp với các ưu đãi đặc biệt khác.