Điện thoại và Email

Hỏi đáp qua điện thoại

ĐT: (+84) 4 3939 2508
Giờ làm việc: 9:00 đến 17:00 (Trừ ngày lễ và cuối tuần)

Hỏi đáp qua email

Lưu ý
Thông tin được cung cấp chỉ phục vụ cho mục địch giải đáp thắc mắc và không phục vụ cho bất kỳ mục đích nào khác theo Chính sách về quyền riêng tư của JCB.

Email: contact@jcbi.com.vn
Lưu ý: Bằng việc gửi câu hỏi đến JCB, bạn được coi là đồng ý với các điều khoản và điều kiện của

Chính sách về quyền riêng tư của JCB [Chỉ có tiếng Anh]