JCB Platinum Concierge Desk

Tổng đài viên có thể giao tiếp nhiều ngôn ngữ, hoạt động 24/365 để cung cấp nhiều thông tin và đặt chỗ khác nhau. Một cuộc gọi cho tất cả dịch vụ bạn muốn và cần, mọi lúc mọi nơi.

 • *

  Dịch vụ này chỉ dành cho chủ thẻ JCB được phát hành bên ngoài Nhật Bản từ hạng Platinum trở lên.


Bạn có thể gặp khó khăn khi liên hệ với chúng tôi vào giờ cao điểm. Trong trường hợp như vậy, xin vui lòng gọi lại sau.

Số điện thoại miễn cước gọi

800 - 967 - 074
(miễn phí cho cuộc gọi từ Hồng Kông)

800 - 492 - 2681
(miễn phí cho cuộc gọi từ Singapore)

4001 - 200102
(miễn phí cho cuộc gọi từ Trung Quốc)

00308 - 491 - 0275
(miễn phí cho cuộc gọi từ Hàn Quốc)

00801 - 49 - 1216
(miễn phí cho cuộc gọi từ Đài Loan)

0800 - 1504015
(miễn phí cho cuộc gọi từ Indonesia)

1800014815
(miễn phí cho cuộc gọi từ Thái Lan)

120 - 32506
(miễn phí cho cuộc gọi từ Việt Nam)

1 - 800 - 1 - 322 - 0160
(miễn phí cho cuộc gọi từ Philippines)

0800 - 291481
(miễn phí cho cuộc gọi từ Áo)

0120 - 852613
(miễn phí cho cuộc gọi từ Nhật Bản)

Ngôn ngữ Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Thái
Giờ hoạt động Mở 24g/ngày
Đóng vào Mở 365 ngày
Tiếng Thái chỉ có sẵn từ 10:00 sáng - 6:00 chiều các ngày trong tuần (giờ Nhật Bản).

Vui lòng gọi số này nếu bạn không thể gọi được số điện thoại miễn phí.
Bạn có thể gặp sự cố với dịch vụ điện thoại địa phương tại quốc gia mà bạn gọi đi.
Vui lòng lưu ý rằng cuộc gọi có tính phí.

+81 - 3 - 6625 - 8378 (khi gọi từ bên ngoài Nhật Bản)
03 - 6625 - 8378 (khi gọi từ Nhật Bản)

Lưu ý

 • Dịch vụ này chỉ dành cho chủ thẻ JCB được phát hành bên ngoài Nhật Bản từ hạng Platinum trở lên.

 • Khi bạn gọi, vui lòng cung cấp số thẻ JCB bao gồm 16 chữ số, ngày hết hạn và tên của bạn để được kiểm tra thông tin.

 • Để đặt chỗ hoặc kiểm tra yêu cầu, cần có tên, số điện thoại, một số thông tin cá nhân khác và những thông tin này có thể được chia sẻ với các đối tác JCB và các dịch vụ liên quan.

 • Chúng tôi không thể thay mặt bạn can thiệp để thay đổi hoặc hủy đặt chỗ mà bạn đã thực hiện trực tiếp.

 • Dịch vụ này được cung cấp bởi BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS, INC.

 • Các cuộc gọi được ghi âm để cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

 • JCB và BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS, INC. có các quy định rõ ràng và nghiêm ngặt về việc thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân.

 • Đây là thông tin mới cập nhật từ tháng 2 năm 2024. Dịch vụ có thể thay đổi hoặc kết thúc mà không cần thông báo trước.

Dịch vụ dành cho Chủ thẻ Platinum

Thông tin liên quan

JCB Plaza Call Center

Dịch vụ này được cung cấp như là nơi để khách hàng của chúng tôi gọi đến vào mọi lúc để nhận nhiều thông tin khác nhau chẳng hạn như thông tin du lịch, thông tin nhà cung cấp ưu đãi đặc biệt, dịch vụ đặt trước và hỗ trợ khẩn cấp hoặc trợ giúp.

JCB Plaza Call Center