JCB PLAZA Call Center — dịch vụ số điện thoại gọi miễn phí

Chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí cuộc gọi cho khách hàng gọi đến Trung tâm hỗ trợ khách hàng vào bất kỳ thời gian nào để tìm hiểu về các thông tin khác nhau như du lịch, điểm đến có ưu đãi, dịch vụ đặt trước và các hỗ trợ khác trong trường hợp khẩn cấp.

 • *

  Hỡ trợ bằng tiếng Anh, Trung, Hàn và Nhật.

 • *

  Dịch vụ này không áp dụng cho chủ thẻ trả trước JCB.

Thời gian

24 giờ/ngày

Chi tiết dịch vụ

 • Thông tin du lịch
  Thông tin hoặc dịch vụ đặt trước phòng khách sạn, nhà hàng, taxi và vé

 • Hỗ trợ trường hợp khẩn cáp
  Mất thẻ tín dụng JCB hoặc hộ chiếu

 • Dịch vụ khác
  Thông tin về cảnh sát địa phương, cơ sở y tế và công ty bảo hiểm trong trường hợp tai nạn hoặc xảy ra vấn đề khác.
  Hướng dẫn và hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp khác khi ở nước ngoài.

Cách sử dụng dịch vụ

Gọi đến số điện thoại bên dưới và cung cấp số thẻ JCB của bạn bao gồm 16 số cho điện thoại viên. Bất kể chủ thẻ JCB nào cũng có thể sử dụng dịch vụ này.

JCB PLAZA Call Center (danh sách số điện thoại gọi miễn phí)

Hãy gọi đến số điện thoại bên dưới nếu bạn không thể gọi được số điện thoại miễn phí. Bạn sẽ phải trả phí cho cuộc gọi này.

+81-3-3865-5486 (số điện thoại trả phí)