JCB PLAZA Call Center — dịch vụ số điện thoại gọi miễn phí

Chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí cuộc gọi cho khách hàng gọi đến Trung tâm hỗ trợ khách hàng vào bất kỳ thời gian nào để tìm hiểu về các thông tin khác nhau như du lịch, điểm đến có ưu đãi, dịch vụ đặt trước và các hỗ trợ khác trong trường hợp khẩn cấp.

 • *

  Hỡ trợ bằng tiếng Anh, Trung, Hàn và Nhật.

 • *

  Dịch vụ này không áp dụng cho chủ thẻ trả trước JCB.

Thời gian

24 giờ/ngày

Chi tiết dịch vụ

 • Thông tin
  Thông tin du lịch, ưu đãi đặc biệt của JCB và các chương trình của JCB

 • Đặt chỗ
  Tại các đối tác của JCB như khách sạn, nhà hàng, taxi và tour du lịch

 • Hướng dẫn và hỗ trợ khẩn cấp
  Hỗ trợ và hướng dẫn nếu bạn làm mất thẻ JCB hoặc hộ chiếu.
  Thông tin về cảnh sát địa phương, cơ sở y tế và công ty bảo hiểm.

Lưu ý

 • Dịch vụ này chỉ được cung cấp cho các chủ thẻ JCB phát hành bên ngoài Nhật bản.

 • Khi bạn gọi, vui lòng cung cấp số thẻ JCB bao gồm 16 chữ số, ngày hết hạn và tên của bạn để được kiểm tra thông tin.

 • Để đặt chỗ hoặc kiểm tra yêu cầu, cần có tên, số điện thoại, một số thông tin cá nhân khác và những thông tin này có thể được chia sẻ với các đối tác JCB và các dịch vụ liên quan.

 • Chúng tôi không thể thay mặt bạn can thiệp để thay đổi hoặc hủy đặt chỗ mà bạn đã thực hiện trực tiếp.

 • Dịch vụ này được cung cấp bởi BRICKS. Corporation.

 • Các cuộc gọi được ghi âm để cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

 • JCB và BRICKS. Corporation có các quy định rõ ràng và nghiêm ngặt về việc thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân.

 • Đây là thông tin mới cập nhật từ tháng 2 năm 2020. Dịch vụ có thể thay đổi hoặc kết thúc mà không cần thông báo trước.

JCB PLAZA Call Center (danh sách số điện thoại gọi miễn phí)

Hãy gọi đến số điện thoại bên dưới nếu bạn không thể gọi được số điện thoại miễn phí. Bạn sẽ phải trả phí cho cuộc gọi này.

+81-3-6625-8379 (số điện thoại trả phí)