Bảo mật

JCB giúp việc thanh toán trở nên dễ dàng hơn và bảo mật hơn

Khi tốc độ và phạm vi của các giao dịch thanh toán ngày càng tăng,
JCB không ngừng giám sát các thay đổi cũng như thách thức mà chúng tôi phải đối mặt để luôn cập
nhật thông tin về cộng đồng quốc tế với các giải pháp thanh toán bảo mật cho khách hàng.

J/Secure™

J/Secure™

Chương trình xác thực J/Secure™ của JCB cho các giao dịch không xuất trình thẻ đã và đang bảo vệ các chủ thẻ JCB khỏi trộm cắp danh tính từ năm 2004. J/Secure™ tăng tính bảo mật cho thương mại trực tuyến bằng cách thêm một bước nhận dạng quan trọng, cho phép chủ thẻ trực tiếp xác thực thẻ của mình với nhà phát hành thẻ.

J/Smart™

J/Smart™

Là thương hiệu thanh toán toàn cầu, JCB đã phát triển ứng dụng thẻ chip đáp ứng tiêu chuẩn EMV J/Smart™ cho các đối tác phát hành thẻ của chúng tôi trên toàn thế giới. Là một trong những ngân hàng phát hành thẻ lớn nhất Nhật Bản, JCB bắt đầu phát hành thẻ chip J/Smart™ tiêu chuẩn từ năm 2001. JCB là một tổ chức thành viên của EMVCo cùng với American Express, Discover, MasterCard, UnionPay và Visa.

Các biện pháp bảo mật khác

Bảo mật dữ liệu thẻ

JCB và các thương hiệu thanh toán lớn khác do Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật ngành thẻ thanh toán (Payment Card Industry Security Standards Council) sáng lập vào năm 2006 nhằm mục đích quản lý quá trình phát triển bảo mật thanh toán đang diễn ra ở mức độ toàn cầu. Tiêu chuẩn bảo mật của hội đồng là bảo vệ thông tin khách hàng và ngăn chặn gian lận thẻ đã giúp tạo nên một môi trường thanh toán bảo mật nơi khách hàng có thể an tâm sử dụng thẻ của mình.

EMV

tiêu chuẩn toàn cầu
về chấp nhận
các giao dịch
thanh toán bảo mật

Tiêu chuẩn kỹ thuật EMV là một bộ yêu cầu nhằm đảm bảo khả năng tương kết trên toàn thế giới và chấp nhận các giao dịch thanh toán bảo mật.

Thẻ IC

hỗ trợ bảo mật
cùng các tính năng khác

Thẻ IC là thẻ đa năng bảo mật hơn có thể cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích mà không thẻ truyền thống nào khác có thể làm được.

Thẻ từ

Dải từ ảnh toàn ký là dải từ tích hợp kỹ thuật chụp toàn ảnh do JCBI chỉ định và cung cấp. JCBI đã tăng số lượng phát hành thẻ JCB có Dải từ ảnh toàn ký từ năm 2012. JCBI đã tăng cường bảo mật để chống giả mạo nhờ việc áp dụng Dải từ ảnh toàn ký.