Sản phẩm

Giải pháp thanh
toán toàn diện

JCB luôn tìm cách mở ra những cánh cửa mới thông qua sự kết hợp
giữa công nghệ cải tiến và các cơ hội được tận dụng triệt để nhằm cung cấp
nhiều loại sản phẩm và dịch vụ đa dạng mà tất cả chúng ta đều mong muốn.

Thẻ

Thẻ

Hàng triệu người trên khắp thế giới sử dụng thẻ JCB để thanh toán. JCB đem đến cho bạn giá trị thương hiệu đặc thù với sự linh hoạt để có thể đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng thị trường và từng đối tác của JCB, đồng thời thúc đẩy mạng lưới khách hàng toàn cầu của JCB không ngừng tăng trưởng.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp thanh toán

Giải pháp thanh toán

Công cuộc nâng cao và mở rộng cơ sở hạ tầng thanh toán luôn là ưu tiên hàng đầu của JCB. Ngoài ra, chúng tôi còn cố gắng phát triển công nghệ mới sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Bảo mật

Bảo mật

Khi tốc độ và phạm vi của các giao dịch thanh toán ngày càng tăng, JCB không ngừng giám sát các thay đổi cũng như thách thức mà chúng tôi phải đối mặt để luôn cập nhật thông tin về cộng đồng quốc tế với các giải pháp thanh toán bảo mật cho khách hàng.

Tìm hiểu thêm