Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB JCB

Điều khoản sử dụng ("Điều khoản") trang web JCB ("Trang web") bao gồm các điều khoản và điều kiện quản lý việc sử dụng Trang web của bạn. Vui lòng đọc kỹ các quy định có trong Điều khoản liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn.

1.CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

Bằng việc sử dụng Trang web, bạn được coi là đã chấp thuận Điều khoản mà không có yêu cầu hay điều kiện gì.

2.CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN

JCB có quyền thay đổi Điều khoản tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho bạn hoặc cần có sự chấp thuận của bạn.

3.QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, thương hiệu, tên thương mại của tất cả các tài liệu được xuất bản trên Trang web thuộc về JCB hoặc bên thứ ba ký hợp đồng với JCB. Không có bất cứ quy định nào trong văn bản này được hiểu là bạn có quyền sử dụng bất kỳ tài liệu nào được xuất bản trên Trang web cũng như tên thương mại, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền của JCB được xuất bản trên Trang web.

4.ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. (1)

  Bạn có thể tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng tải trên Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

 2. (2)

  Bạn không được phép sử dụng, phân phối hay đăng bất kỳ tài liệu nào được xuất bản trên Trang web cho mục đích công khai hoặc thương mại mà chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của JCB.

 3. (3)

  Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, sử dụng kỹ nghệ đảo ngược, dịch ngược, trích xuất mã nguồn hay loại bỏ các ký hiệu bản quyền của bất kỳ tài liệu nào được xuất bản trên Trang web.

 4. (4)

  Bạn không được phép truy cập Trang web bằng các phương thức có thể gây ra sự cố cho Trang web, máy chủ hoặc mạng liên quan đến Trang web

5.CÁC LIÊN KẾT

Trang web có chứa các liên kết đến các trang web khác được bên thứ ba quản lý và kiểm soát. Bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro khi sử dụng các liên kết hoặc các trang web được liên kết và JCB sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào được xuất bản trên các trang web liên kết đó.

6.MỨC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN

Dù JCB đã có những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cập nhật các thông tin được xuất bản trên Trang web, JCB không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm rằng nội dung trên Trang web là chính xác, hoàn chỉnh hoặc đã được cập nhật.

7.KHÔNG TIN CẬY THÔNG TIN

Bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro khi sử dụng Trang web và JCB không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề, thiệt hại hoặc tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu phát sinh từ việc sử dụng thông tin được xuất bản trên Trang web.

8.TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TRANG WEB VÀ THAY ĐỔI NỘI DUNG

JCB có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động của Trang web cũng như có quyền thay đổi nội dung được xuất bản trên Trang web tùy từng thời điểm. JCB sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề, thiệt hại hoặc tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu từ việc tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động của Trang web hoặc từ bất kỳ thay đổi nào về nội dung đã xuất bản trên Trang web.

9.GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong phạm vi tối đa luật pháp cho phép, JCB sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại mang tính trừng phạt, gián tiếp, đặc biệt, hậu quả mà bạn phải gánh chịu, xảy ra dưới bất kỳ hình thức nào và dựa trên bất kỳ lý thuyết về trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm thua lỗ, mất uy tín hoặc danh tiếng kinh doanh, mất dữ liệu hoặc chi phí thu mua hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế, ngay cả khi JCB đã nhận được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

10.LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ KHU VỰC PHÁP LÝ

Việc sử dụng Trang web này cũng như việc xây dựng và áp dụng các Điều khoản sẽ được điều chỉnh theo luật pháp Nhật Bản. Bạn đồng ý thuận theo thẩm quyền của Sở tài phán địa phương Tokyo ở vai trò sơ thẩm cho bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web

11.TÍNH RIÊNG BIỆT

Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này vì lý do nào đó được một tòa án đủ thẩm quyền xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì các quy định còn lại của văn bản này sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

TRUY CẬP TRANG WEB

Sử dụng kết hợp Hệ điều hành / Trình duyệt được đề xuất cho thiết bị của bạn trong danh sách bên dưới.

(Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2021)

Các loại thiết bị Hệ điều hành Trình duyệt
Máy tính Windows 10 Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Mac OS 10 Safari
Điện thoại thông minh
(không bao gồm máy tính bảng)
Android OS 10,11 Trình duyệt điện thoại thông minh tiêu chuẩn
iOS (iPhone) 13,14
 • *

  Khi truy cập một số chức năng bằng điện thoại thông minh, phiên bản máy tính có thể hiển thị. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chức năng có thể không được hiển thị chính xác hoặc trong một số trường hợp, tính năng có thể không có sẵn.

 • *

  Máy tính bảng sẽ hiển thị phiên bản máy tính, nhưng tính năng có thể không được hiển thị chính xác hoặc trong một số trường hợp có thể không khả dụng.

 • *

  Đôi khi, màn hình có thể không được hiển thị chính xác hoặc có thể hoạt động không bình thường. Điều này có thể do trình duyệt và kết hợp hệ điều hành bạn đang sử dụng, phần mềm bảo mật bạn đang sử dụng hoặc kết nối mạng của bạn. (Điều này có thể được giải quyết bằng cách truy cập lại trang web sau hoặc từ một vị trí khác, bằng cách xóa bộ nhớ đệm của thiết bị hoặc bằng cách khởi động lại thiết bị của bạn.)

 • *

  Để biết chi tiết về các hệ điều hành được hỗ trợ cũng như tải xuống và cài đặt từng trình duyệt, hãy tham khảo trang web liên quan cho trình duyệt đó.

Plug-in.

Trang web sử dụng các plug-in sau. Chúng tôi khuyên bạn nên tải các phần mềm plug-in bên dưới nếu bạn chưa làm điều đó trước đây. Plug-in có thể được thay đổi mà không cần báo trước.

Adobe Reader Get Adobe Acrobat Reader